مرکز پژوهشی فضا

پنج گونه منبع اصلی زیر می توانند یادآور بخشی از مجموعه ی “فضا” دانسته شوند که محور اصلی کارش را
پژوهش قرار داده است؛ این ها عبارت اند از:

اول

فهرست و برنامه ای حاوی مجموعه ای از موضوعات علمی، هنری، تاریخی تدوین شده که، از سال ۱۹۳۱ به
این سوی، در پی باز شناسانیدن منظم فراورده ها و رویدادها و برنامه های پژوهشی است. این بخش، از جمله،
درسگفتارهایی را برنامه ریزی کرده و به اجرا برده )و پی گیری می کند( که به همت والاترین شخصیت های علمی
کشور برگزار می شوند و فراورده های مکتوب آن ها برای تکثیر آماده ی چاپ می شوند.

دوم

بخش پژوهش فضا، به جمع آوری مجموعه مستنداتی پرداخته است که سابقه ای در حدود نیم قرن دارند
نه برگزیده ای از مقاله های انتشار یافته بل پژوهش ها و مطالعاتی اند که می توانند برای پژوهشگران جوان مورد
توجه قرار گیرند موضوع این اسناد، معماری، شهرسازی، هنرهای فضاوند و گزارش های موردی است.

سوم

پژوهشگاه فضا، دارای کتابخانه ای اختصاصی است که منابع خود را
براساس سیستم های علمی جهانی رده بندی و معرفی می کند و خود، مجهّز به دست آوردهایی نو در زمینه ی
تخصص های اصلی مورد نظر “فضا” است.

چهارم

مرکز پژوهش های فضا، مجهّز به بیش از ۹۳۳ جلد پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و
دکترا در رشته های معماری، مرمت و شهرسازی است که، به همراه در حدود ۳۳۳ مجلد از فراورده های پژوهشی
در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد و راهنمای پژوهش های بعدی نیز به شمار می آید.

پنجم

مرکز پژوهشی فضا، با همکاری تنگاتنگ مرکز اسناد فضا کار می کند و مجهّز به فیلم، اسلاید، گزارش های
موردی یا تک نگاری هایی است که، بر حسب شاخه ای از علوم و هنرها که به آن متعلق اند رده بندی شده و، از
طریق سیستم های اطلاع رسانی پیشرفته در اختیار متقاضیان قرار می گیرند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *